• Utile

  Diversificarea, în teorie și în practică

    Subiectul “diversificare” este cel puțin la fel de controversat și de amplu ca alăptarea. Pentru o proaspătă mămică, și nu numai, începutul diversificării poate părea o perioadă destul de dificilă. Este ceva nou atât pentru părinți cât și pentru bebeluși, chiar dacă nu e primul copil, pentru că fiecare este unic.
 • Switch to English Version

  A stormy night

    Since I stay at home with Robert I didn’t care too much about the weather. Ireland is a very rainy country, in the four years since we are here, we have experienced extreme weather. It seems to me that the umbrella can’t help you, I have broken so many, some of them very strong, that I’ve lost the count. I prefer, however, to always have one with me, in case I need it, it’ll take over from the “impact”. The weather can be very changing, the clouds are passing with a phenomenal speed due to strong currents and the list can go on. There’s a saying: “Don’t you like Ireland’s weather? Wait for 5 minutes! It can surprise you.”

 • De-ale mele

  O noapte furtunoasă

    De când stau acasă cu Robert nu m-a mai interesat așa de mult vremea. Irlanda este o țară foarte ploioasă, în cei 4 ani de când suntem aici am întâlnit fenomene meteo extreme. Mi se pare că umbrela nu are cum să te ajute, am stricat atât de multe, care mai de care mai rezistentă, încât nici nu le mai știu numărul. Preferi totuși să ai întotdeauna una la tine, în caz că ai nevoie, mai preia din “impact”. Vremea poate fi foarte schimbătoare, norii circulă cu o viteză fenomenală din cauza curenților puternici și lista poate continua. Aici este o vorbă: “Nu-ți place vremea din Irlanda? Așteaptă 5 minute! Te poate surprinde.”
 • Switch to English Version

  Let’s talk (II)

  The wonderful universe of books

    I want to write today about a dear subject to me: reading. I do not remember many things from my first years in school, I can’t say if this passion for books has always existed, the first book I have in mind is “Fram, the Polar Bear”. I like to receive books as a gift, I’m like a child getting his favorite toy. Probably studying Foreign Languages in college wasn’t by accident.

 • De-ale mele

  Să povestim (II)

  Universul cărților

    Vreau să vă vorbesc astăzi despre un subiect tare drag mie, și anume cititul. Nu-mi amintesc foarte în detaliu primii mei ani de școală, nu pot spune dacă această pasiune pentru cărți a existat dintotdeauna, prima carte pe care o am acum în minte e “Fram, ursul polar”. Mă bucur ca un copil care primește o jucărie mult dorită atunci când primesc o carte. Probabil nu întâmplător am ales să merg la Litere.